VÅRA SYFTEN OCH MÅL

Det här vill B.A.R.N.

Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar endast upp utvalda personliga fall. Vårt "småsyskon" Inte 1 barn till däremot bedriver stödjer enskilda.
Vi stödjer och hjälper barn och unga som har insatser via socialtjänsten men som trots detta far illa eller mår dåligt. Detta görs via B.A.R.N. stödgrupp för ungdomar och genom att fungera som språkrör och stöd i kontakten med myndigheter och andra personer.
B.A.R.N. tar inte ställning till om fler eller färre barn skall omhändertas, utan RÄTT barn skall omhändertas därav vår hashtag #inte1barntill [över 6 miljoner visningar på Tiktok]. 
DE FYRA VIKTIGA

Målområdena för B.A.R.N.

Att stärka rättssäkerheten och kompetensen inom socialtjänsten så att barnets bästa alltid sätts främst i alla lägen. Våra ledord är saklighet och objektivitet.

# 1

SOCIONOM-UTBILDNINGEN

Socionomutbildningen behöver gå från en generalist- till en specialistutbildning.

Klicka här och läs mer!

# 2

SOCIALTJÄNSTEN

Socialtjänsten har inte rätt kompetens för arbetet de är satta att utföra. Detta gör att socialtjänstens arbetssätt och utredningar blir rättsosäkra, icke objektiva och icke sakliga.

Klicka här och läs mer!

# 3

KONTROLL-MYNDIGHETEN

Knoppa av den del av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som arbetar med granskning av socialtjänsten. Gör den till en fristående myndighet, SocialtjänstInspektionen (SI) med långtgående befogenheter och sanktionsmöjligheter. Låt även Socialtjänstinspektionen bli en oberoende remissinstans för socialtjänstens utredningar.

Klicka här och läs mer!

# 4

REGERING & RIKSDAG

På det stora hela har vi lagarna på plats, men de behöver följas och användas så att barnets bästa alltid prioriteras. 

Klicka här och läs mer!

Presentation av 

B.A.R.N.s grundare

"Som familjehemsmamma hjälpte jag ett barn. Nu hjälper jag många barn". 

Susanne Säfström-Markebjer grundade B.A.R.N. sommaren 2020. Som familjehemsmamma märkte hon att socialtjänsten saknade kompetens i många avseenden. Det drabbade barnet som var familjehemsplacerat hos Susanne och hennes make Daniel Säfström. Det slutade med ett sammanbrott (vill du se och läsa mer om fallet, googla Operation Rädda Keyan). Första debattartikeln Susanne och hennes make skrev, "Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av lilla Hjärtat och andra utsatta barn" fick en del uppmärksamhet. En barnrättsaktivist hörde av sig och sa att Susanne borde starta en Facebookgrupp och då startades B.A.R.N. och senare Inte 1 barn till. 

Susanne har varit kontaktfamilj, familjehem och jourhem, hon har varit och är fortfarande aktiv inom politiken bland annat som ledamot i en socialnämnd, hon är styrelseledamot i en kvinno- och tjejjour,  hon arbetar som skolkurator i en f-9-skola och driver sitt bolag Councelling by Markebjer AB där hon erbjuder samtalsterapi, föräldracoachning och mindfulness. Susanne har en fil. kand. i psykologi, är KBT-samtalsterapeut och föräldracoach enligt Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) samt mindfulnessinstruktör. Just nu utbildar Susanne sig till gruppledare för den generella föräldrautbildningen ABC Barn (Alla barn i centrum). Susanne älskar djur och natur och är utbildad Dog Listener.

Susanne har hela tiden varit mån om att hålla en tydlig linje i B.A.R.N. för att få till stånd en förändring av socialtjänsten: Kampen skall utkämpas med sakliga argument som har stöd i rapporter från kontrollmyndigheter och andra institutioner och forskning samt genom vittnesskildringar från drabbade barn, unga, föräldrar och familjehem. 

I Sverige är det ofta förknippat med ett stigma att ha kontakt med socialtjänsten, och särskilt om du är ett "socbarn" (som en del av de unga Susanne har kontakt med kallar sig själva), har fått barn omhändertagna eller omplacerade, och det ville  hon ändra. Så hon startade B.A.R.N. självhjälpsgrupp för drabbade föräldrar och familjehem, en onlinegrupp, som har varit igång sedan 2020. Sommaren 2022 startade Susanne B.A.R.N. stödgrupp för ungdomar som har insatser via socialtjänsten där hon och en B.A.R.N.-ambassadör har lives på Tiktok och Instagram för och med målgruppen. Syftet med båda grupperna är att ingjuta hopp, erbjuda gemenskap, stöd och hjälp, samla människor som har varit eller är med om liknande upplevelser, frigöra personernas egna resurser och visa på konstruktiva vägar för att få till en förändring. 

Susanne är bekymrad över hur [insyns]skyddad socialtjänsten är: Ingen har riktig insyn på grund av sekretessen och socialsekreterare får inga konsekvenser vid tjänstefel. Dessa förutsättningar i kombination med makt, myndighetsutövning, kan få förödande konsekvenser för enskilda medborgare. Om makten utövas felaktigt är det i princip omöjligt för den enskilde att få upprättelse. Uppklaringsgraden vid tjänstefel är 0.0017% (BRÅ, 2020) och kan liknas vid den vid cykelstölder. Det är nästintill riskfritt att begå tjänstefel i Sverige - och tjänstemannaansvaret är borttaget. 

Susanne, som själv är ledamot i en socialnämnd, har insyn i hur novisa fritidspolitiker behöver lita på socialsekreterares utredningar. Undermåliga utredningar klubbas igenom, exempelvis vid LVU. Utredningen ligger till grund för besluten domstolen tar. Och eftersom en dom aldrig är bättre än dess underlag, är det fundamentalt viktigt att få socialnämnders ledamöter att kritiskt granska underlagen som socialtjänsten tillhandahåller. Men hur skall de kunna göra det utan att själva besitta kunskapen? Då föddes idén att ta fram B.A.R.N. checklista. Den kan ses som ett stöd för socialnämnders ledamöter när de skall fatta beslut som exempelvis handlar om LVU, och skickats till samtliga socialnämnder i hela Sverige. 

Något Susanne är särskilt stolt över är B.A.R.N.-snack, en podd, där intressanta gäster bjuds in och pratar om ämnen kopplade till samhällets utsatta barn. Under åren har Susanne samtalat med forskare, advokater, socionomer, politiker - och drabbade. Varje avsnitt finns på föreningens Youtubekanal. 

...

Under fem år har Susanne lagt ned mycket ideellt arbete på att driva B.A.R.N., hjälpa barn, unga, föräldrar, anhöriga och familjehem, men också på att bilda opinion på olika via. När B.A.R.N. bildades var det många som reagerade på att ordet 'rättssäkerhet' fanns med i namnet, eftersom det kunde uppfattas lite 'rättshaveristiskt'. Idag pratas det vitt och brett om rättssäkerhet inom socialtjänsten. Susannes mål är än idag att inte 1 barn till skall drabbas på grund av brister inom socialtjänsten. På Tiktok har föreningens hashtag #inte1barntill nästan 6 miljoner visningar. 

Kampen fortsätter! 

Våra

B.A.R.N. ambassadörer

Sanna Callh och Malin "Mallan" Lamberg är drivande i B.A.R.N. självhjälpsgrupp för föräldrar och familjehem som har fått sina barn omhändertagna eller omplacerade och i B.A.R.N. stödgrupp för ungdom som riktar sig till de som har insatser från socialtjänsten. Nina Söderqust stödjer vårt arbete på olika vis och har bland annat sjungit en låt som ligger på föreningens B.A.R.N.-kanalen.

Sanna Callh
Fil. kand. i riskbedömning


Mitt namn är Sanna Callh. Under en lång tid har en av mina hjärtefrågor handlat om våra mänskliga rättigheter, och anledningen till att mitt engagemang för B.A.R.N startade var att min familj blev utsatta för ett rättsövergrepp där våra rättigheter åsidosattes. Jag fick erfara hur domstolsväsendet fastslog domar trots motsägande bevisning och hur myndighetsutövning mot befolkningen stred mot Europakonventionen. Hela min världsbild raserades och jag fick se hur våra folkvalda politiker nonchalerade och avfärdade uppgifter om hur deras anställda tjänstemän utsatte medborgare för brott mot de mänskliga rättigheterna utan att utkrävas ansvar.

Jag har en Fil. Kand. i Risk- och miljöstudier och påbörjar nu mitt sista år på en master i Riskhantering och befinner mig därför kompetensmässigt inom disciplinen Riskvetenskap. Utöver mitt huvudsakliga ämnesområde studerar jag även juridik.

Jag granskar socialtjänstens utredningar, håller stödgrupper för föräldrar och familjehem som har fått sina barn placerade eller omplacerade, jag håller även stödgrupper för placerade ungdomar och agerar ombud åt föräldrar i LVU ärenden.

Jag har två barn, en hund, en kungspyton och jag älskar att träna tyngdlyftning och att läsa böcker.

Malin "Mallan" Lamberg
Tågmästare och tävlande i bikinifitness


Jag har tidigare varit aktiv som Barnombudsman för Östergötland län inom Bikers mot mobbning. Barn och ungdomar har alltid haft lätt att ty sig till mig och detta är något jag verkligen brinner för.

Jag jobbar ombord på SJ tågen och möter otroligt många människor dagligen, alla med olika livserfarenheter som man ibland får äran att ta del. Man stöter på glada, ledsna, förtvivlade, arga, oroliga, rädda personer, ja helt enkelt ett känslohav under en dag och jag älskar att möta och kunna stötta i alla dessa varianter. Det är viktigt att kunna läsa av människor och att lyssna framför allt.

Min fritid går åt till att träna, då jag tävlar i Bikinifitness så mitt andra hem är gymmet. Jag kör motorcykel när jag hinner och det är ett intresse som min man och jag delar.

Jag har 5 barn och 3 barnbarn och familjen är viktig för mig och kommer alltid i första hand. Vi har en liten Chihuahua och jag har alltid älskat djur, stora som små…Ja, det är lite kort om mig

Nina Söderquist
Svensk artist, radio-DJ och fältartist

Jag ser fram emot att vi hjälps åt. För tillsammans blir vi starka. När vi är starka kan vi enklare få till stånd en förbättring för barnets bästa.

Jennie Lindholm
Personlig assistent och cruisingfantast

Jag jobbar som personlig assistent åt min son. I min roll som funkismamma har jag hört många fruktansvärda historier om hur barn och ungdomar behandlas illa av föräldrar, assistenter och så väl olika myndigheter. Det är helt vansinnigt att dom som ska skydda och ta hand om barnen sviker och skadar dom.

Jag tog kontakt med B.A.R.N för att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Kan jag hjälpa någon så är det bättre än att göra inget! Barnen är vår framtid! Därför ska vi vara måna och ta hand om dom. Vi vuxna är skyldiga att se till att alla barn ska må bra!

Via min bror (som varit familjehem) har en längtan växt hos mig att själv vilja hjälpa utsatta barn och ungdomar.

Jag och sambon har beslutat (av olika anledningar) att inte skaffa fler biologiska barn, utan istället bli familjehem.

Mina intressen är att umgås med familj och vänner. Vår familj är en liten raggarfamilj, så blir även en del bilmeck och cruising i jänkebilen. Hemma hos oss bor jag, min sambo, vår son och min pappa tillsammans med våra 3 katter.


Våra

B.A.R.N. aktivister


Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer,  ordförande i föreningen B.A.R.N., "Varför är vi inte ute på gatorna och kräver förbättring på Sis?", Akademikern, 15 januari 2024.

Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer, ordförande i föreningen B.A.R.N. "Varför är vi inte ute på gatorna och kräver förbättring på Sis?", Akademikern, 15 januari 2024.

Debattartikel av Jenny Erikcson och Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N. m.fl.: "Barn och föräldrar är rättslösa mot staten"Epoch Times, 3 januari 2024.

Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N. m.fl.: "Inled en haverikommission för att granska socialtjänsten"Epoch Times, 13 oktober 2023

När övergrepp mot barn begås på Sis-hem måste detta polisanmälas och lagföras, skriver Susanne Säfström-Markebjer, ordförande i föreningen BARN. ”Hur kommer det sig att staten inte får stopp på övergreppen på de barn de ska skydda och vårda?”

Debattartikel av Marie Larsson och Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Rätt barn skall bli omhändertagna"Epoch Times, 20 september 2023

Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Brister hos socialtjänsten är verklighet"Epoch Times, 13 januari 2023

Debattartikel av Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Public service - socialtjänstens propagandamaskin?”, Miljömagasinet, nr 51, 2022.

Debattartikel av Anna Porsvald och Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Socialtjänsten stjälper istället för hjälper” vilken publicerades i Epoch Times, 22 september 22.

Debattartikel av Sanna Callh och Susanne Säfström-Markebjer, föreningen B.A.R.N.: "Var befinner vi oss idag om vi inte involverar våra barn", publicerad i Miljömagasinet, augusti, nr 32, 2022.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "Kritiken mot socialtjänsten som regeringen blundar för", publicerad i Epoch Times, 28 juli, 2022.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "M och S använder samhällets utsatta barn som brickor i sitt politiska spel", publicerad i Epoch Times, 17 juni, 2022.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Värstingar bryr sig inte om miljön", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 35, 2021.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Dags att bryta stigmatiseringen för barn och unga till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 40, 2021.

Vänligen notera rättelse av begreppet "utvecklingsstörning" till "personer med intellektuella funktionsnedsättningar" samt korrekt rubrik på debattartikeln i Miljömagasinet nr 41.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Är socialtjänstens ord lag", publicerad i tidskriften Advokaten, nr 7, 2021.

"Daniel Säfström, jurist och f.d. familjehemspappa, och Susanne Säfström-Markebjer, fil.kand. i psykologi, f.d. familjehemsmamma och ordförande i föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.), svarar på repliken ”Betydligt mer än utbildning behövs för att förbättra hanteringen av barnärenden”, Advokaten nr 6 2021, till deras debattartikel ”Socialtjänsten tar lagen i egna händer”, Advokaten nr 5 2021. Debattörerna menar fortsatt, i likhet med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), att socialtjänstens bristande kompetens är en av grundorsakerna till att de år efter år, i ärende efter ärende, fortsätter att inte följa och använda lagen, och att förändringar av lagstiftningen därför inte kommer att förbättra rättssäkerheten eller göra skillnad i positiv bemärkelse för samhällets utsatta barn.".

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Arbeta proaktivt när det gäller utsatta barn och ungdomar", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 33, 2021.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N.: "Presentation av föreningen B.A.R.N.", publicerad i tidskriften Miljömagasinet, 28/29, 2021.

Debattartikel av föreningen B.A.R.N. med flera: "Socialtjänsten tar lagen i egna händer medan rättsväsendet tiger still", publicerad i tidskriften Advokaten 23 juni 2021.

"Socialtjänstens utredningar rörande utsatta barn och deras familjer ska vila på grunden för all offentlig förvaltning uttryckt i regeringsformen 1:9. Handläggningen ska utmärkas av objektivitet och saklighet. Inom den traditionella juristkåren ifrågasätts alltmer huruvida handläggningen egentligen är grundlagsenlig. Även vi ifrågasätter detta. Barnets bästa kommer i bakgrunden istället för högst upp på dagordningen. Hur länge ska socialtjänsten åsidosättande av lagar accepteras av rättsväsendet undrar Daniel Säfström, jurist, Susanne Säfström-Markebjer, grundare av föreningen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu), med flera".
Läs vår skrivelse till partigrupper i riksdagen | 5 april 2021 |
Ladda ner pdf 

Läs vår skrivelse "Rättsosäkerheten kring samhällets utsatta barn" | mars 2021 |

Ladda ned pdf
Läs vår inlaga "Socialtjänsten förstår inte att de inte förstår; i kölvattnet av "Lilla hjärtat" och andra utsatta barn"
Ladda ner pdf 
Läs vår insändare till tidningen Familjehemsnytt, 2020, nr 2
Ladda ner pdf 

Medlemskap

Vill du stödja B.A.R.N.s arbete? Du är varmt välkommen som medlem eller om du vill ge bort ett gåvomedlemskap till någon du tycker om.

Vår medlemsavgift är 75 kr för innevarande kalenderår.
Bankgiro: 5575-6167
Swish: 12 33 666 294
Ange din e-postadress i meddelandefältet så skickar vi dig ett digitalt medlemskort.

B.A.R.N.

B.A.R.N. CHECKLISTA

Checklistan från B.A.R.N. har som syfte att fungera som ett stöd för
ledamöter i socialnämnder, men även för barn, unga, föräldrar, familjehem och
jourhem som har kontakt med socialtjänsten, i beslut avseende LVU och frivilliga insatser som rör barn och unga. 

Syftet med checklistan är att utgöra ett stöd för ledamöter i socialnämnder när de läser de
utredningar från socialtjänsten som ligger till grund för de beslut de fattar; är utredningarna sakliga,
objektiva och rättssäkra och har de stöd i lag.

Vår förhoppning är att ledamöter och ersättare i Sveriges alla socialnämnder skall ha nytta av vår checklista när de skall ta beslut som rör barn och unga. Den senaste versionen av checklistan är från 12 juli 2023 (se knapp nedan). För tredje gången skickar vi checklistan till alla ledamöter och ersättare i samtliga socialnämnder i Sverige samt till regering, riksdag och barnrättsorganisationer.

Använd och dela gärna B.A.R.N. checklista! 

YouTube

B.A.R.N.-SNACK

Här bjuder vi in intressanta gäster som samtalar, delar med sig och föreläser om sådant som berör de områden som vi verkar inom. Syftet med B.A.R.N.-snack är att sprida kunskap om samhällets utsatta barn och om rättssäkerhet. Vi vill uppmärksamma alla olika historier oavsett om det är ur en professionell synvinkel eller rent personligt.
Samtalen sker via Zoom, de är gratis, spelas in och finns sedan att ta del av på vår Youtube kanal.
Se kommande datum för samtal i vår Facebook grupp.
Live

B.A.R.N. STÖDGRUPP UNGDOM

För ungdomar som har insatser via socialtjänsten, exempelvis LVU eller frivilliga insatser, som bor på SIS, HVB, skyddat boende, familjehem, jourhem, eller som tidigare har haft insatser.

Live varje söndag kl 18.00. För mer information, se lite längre ned här på sidan, eller klicka på knappen nedan samt besök vår Facebook, Instagram eller TikTok.

Syftet med stödgruppen är ungdomar med liknande erfarenheter skall träffa andra som är med om ungefär samma sak  och ges möjlighet att dela sina berättelser, få råd och stöd samt erhålla information om sina rättigheter. Vi vill bidra till att dessa ungdomar skall känna samhörighet, hopp och framtidstro.

Mötena är gratis, äger rum varje vecka via och leds av en B.A.R.N.-ambassadör.

Deltagare är anonyma.

Du som är ungdom önskas varmt välkommen!

För mer information, kolla in videon nedanför.INFOVIDEO

Informationsvideo om B.A.R.N.
stödgrupp ungdom


Digitala möten via Zoom

B.A.R.N. SJÄLVHJÄLP FÖR FÖRÄLDRAR OCH FAMILJEHEM

För föräldrar, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer, som riskerar eller som har fått sitt barn/sina barn omhändertagna och/eller omplacerade samt föräldrar i vårdnadstvist.

Mötena är gratis och äger rum var 3:e vecka via Zoom. Aktuell länk till Zoom finner du i evenemanget på vår Facebooksida B.A.R.N.

STYRELSEN B.A.R.N.

  • Susanne Säfström-Markebjer, ordförande & kassör
  • Mona Mosa, sekreterare
  • Malin Lamberg, styrelseledamot & B.A.R.N.-ambassadör
  • Marie Larsson, styrelseledamot  
  • Helene Johannesson, styrelseledamot

Vi vill göra skillnad för fler barn än ett. Vi gick från ord till handling. Vi grundade B.A.R.N. Målet är en rättssäker socialtjänst. Barnets bästa ska alltid vara högst prioriterat. Vår hashtag är #inte1barntill

Gå med i vår Facebookgrupp! 
Stöd vårt arbete för samhällets utsatta barn och köp en

B.A.R.N.-hoodie

Beställ en B.A.R.N.-hoodie för 500 kr inkl. moms och frakt och visa att du stödjer vårt arbete för samhällets utsatta barn och möjliggöra, samtidigt som du bidrar till att vi kan fortsätta vårt arbete som språkrör och stöd för ungdomar som har insatser via socialtjänsten men som upplever att de inte får den vård de behöver. Eller ge bort en B.A.R.N.-hoodie i gåva!

Våra B.A.R.N.-hoodies finns för både barn och vuxna, i flera olika kulörer (se video och bilder genom att klicka på knappen nedan) och från storlek XS till 4XL (vuxna) och i storlek 90/100, 110/120, 130/140 och 150/160 för barn.
Klicka här för att mejla din beställning!
Ange ditt fullständiga namn och postadress, antal, samt vilken storlek och kulör du önskar.
När vi har fått in betalningen skickar vi din beställning direkt.
Vill du att en ungdom som har insatser via socialtjänsten eller en B.A.R.N.-aktivist skall få en hoodie? Då betalar du valfritt belopp och märker din betalning med ”ungdom hoodie”.
Betala via Swish eller bankgiro:

Swish: 12 33 666 294

Bankgiro: 5575-6167


Gör din beställning via mejl till: armband@inte1barntill.se
Ange: Fullständigt namn, adress, postadress, ange om du önskar ett svart eller grönt armband B.A.R.N.-armband, och om du önskar annan storlek än one size (cirka 19 cm).
Armbanden kostar 100 kr/st (inkl. porto).
Betalningen görs till bankgiro: 5575-6167 eller Swish: 12 33 666 294 .
Kom ihåg att ange din e-post och "armband" i meddelanderutan.
Tillfälle att dela din

Berättelser som blev en del av B.A.R.N.-boken

B.A.R.N. har samlat in berättelser från människor, barn, unga, föräldrar och familjehem, som har varit i kontakt med socialtjänsten, privat eller professionellt och sammanställt dem.

Har du frågor, skicka dem e-post: bok@inte1barntill

E-post: bok@inte1barntill

#Inte1BarnTIll

Vår hashtag #inte1barntill har 1.6 miljoner visningar på Tiktok

Stöd oss genom att använda #inte1barntill när du gör inlägg eller kommenterar i sociala medier när det handlar om samhällets utsatta barn!
Hör gärna av dig!

Kontakta oss med frågor, tips och idéer!

Fyll i rutorna nedan och klicka på "Skicka in". Vi svarar så snart vi kan.
Om du föredrar att mejla direkt så gör du det till: info@inte1barntill.se
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
En ideell förening

B.A.R.N.

Den ideella föreningen B.A.R.N. grundades 2020. Allt arbete som sker inom ramen före B.A.R.N. är ideellt. Vi är helt beroende av gåvor och bidrag för att hålla igång vår verksamhet.
Bli gärna medlem eller skänk en gåva. 

Organisationsnummer: 802532-8306

Bankgiro: 5575-6167
Swish: 12 33 666 294